Biuro Praw Pacjenta
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Pacjenci maj± możliwo¶ć skorzystania z pomocy Biura Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia.

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
ul. Długa 38/40,
00-238 Warszawa,
tel/fax: (22) 635 75 78

Pacjenci mog± skorzystać z bezpłatnej infolinii 0 800 190 590 w dni powszednie w godzinach 9.00 - 21.00.