Pierwsza pomoc PDF Drukuj Email

Jak postępować

Przy oparzeniu niezwłoczne:

1. zdejmij pierścionki i biżuterię oraz ubranie z oparzonych miejsc. Jeżeli ubranie przykleiło się mocno do ciała, nie odrywaj go siłą. Zostaw jak jest i pozostaw to ocenie lekarza, co dalej robić.

2. Miejsca poparzone można chwilowo znieczulać bieżącą wodą, a jej temperaturę należy dostosować do takiej kiedy nie będzie się odczuwać bólu. Jeżeli nie wiesz jaka powinna być temeratura wody, to daj taką temperaturę, gdy nie będziesz odczuwać, że woda jest ani ciepła ani zimna. Znieczulać oparzenie wodą, można tak długo, jak to potrzebne przed rozpoczęciem działań leczniczych lub pomocy medycznej - lekarza lub pogotowia. Nie ma limitu czasu znieczulania wodą miejsc oparzonych.

3. Nie wolno w żadnym przypadku stosować żadnych maści, kremów, tłuszczów.

NIGDY NIE SMARUJ OPARZONYCH MIEJSC MAśCIAMI I KREMAMI ANI TłUSZCZAMI !!

STOSUJąC MAśCI LUB KREMY BęDZIESZ MIEć WIęKSZE BLIZNY I POWAżNIEJSZE SKUTKI OPARZENIA !  Stosowanie maści i kremów spowoduje powiększenie skutków oparzenia i w efekcie trudniejsze gojenie i większe blizny.

4. Jeżeli oparzenie jest o powierzchni większej niż duża moneta, niezwłocznie udaj się do lekarza lub jeśli to duże oparzenie, wezwij pogotowie !! Zwykle leczeniem zajmują się poradnie pogotowia ratunkowego, poradnie chirurgiczne lub specjalistyczne ośrodki leczenia oparzeń.

5. Bardzo ważnym czynnikiem w leczeniu oparzeń jest czas. Dotyczy to oparzeń większych powierzchni ciała niż duża moneta u dorosłych, a mała moneta u dzieci. Na wszelki wypadek można z każdym oparzeniem u dziecka udać się do lekarza jednak warto robić to z rozsądkiem. Im większa powierzchnia i mocniejsze poparzenie tym jest groźniejsze. Najgroźniejsze są oparzenia u dzieci, a szczególnie u bardzo małych dzieci wieku mniej niż rok i wieku od 1-6 lat. Mają one bardzo delikatną skórę [nie taką jak dorośli] i oparzenia u nich mają bardziej groźne działanie i mocniejsze skutki - większe uszkodzenia i blizny.

6. Jeżeli oparzenie jest połączone z innym urazem, przykładowo porażeniem prądem, koniecznie udaj się do lekarza lub w przypadku poważniejszych wypadków wezwij niezwłocznie pogotowie.

7. Nigdy nie bandażuj miejsc oparzonych ani ściśle nie przykrywaj. Jeśli chcesz chronić miejsce oparzone możesz je tylko luźno przykryć septyczną chustą bawełnianą lub luźnym opatrunkiem. Nie stosuj gazy, waty ani żadnych materiałów opatrunkowych z włóknami, które się mogą przyczepiać do miejsc oparzonych. Włókna gazy, waty - przyklejają się do miejsc oparzonych. Bandażowanie powoduje większe uszkodzenia miejsc oparzonych i większe blizny.

 

 

Google AdSense

Google AdSense

Reklama

REKLAMA

Reklama

Ogolnopolski Serwis Ogloszeniowy

Reklama

KONSUMENT.ORG.PL

Reklama

Darmowe Ogloszenia